Zarys

Opis

Głównym celem zajęć jest nauczenie dzieci podstaw programowania za pomocą graficznego języka programowania Scratch, danie podłoża do zabawy nim w domu i stworzenie przestrzeni, w której dzieci mogą zainteresować się informatyką, nauczyć logicznego myślenia oraz zauważyć użycie matematycznych konceptów w praktyce. Podczas 5 spotkań skupimy się na tym, żeby uczestnicy zrozumieli używane pojęcia, a nie tylko odtworzyli pokazane schematy, co zauważyliśmy, że jest częstym problemem przy uczeniu się z internetowych poradników.

Cele

Dzieci nauczą się:

  • Podstawowych konceptów w informatyce (pętle while i for, liczby losowe),
  • Jak działa układ współrzędnych,
  • Analizowania problemów i logicznego myślenia.

Grupa docelowa

Warsztaty skierowane są do dzieci z edukacji wczesnoszkolnej. Jedynym, jednak naprawdę obowiązkowym wymaganiem, jest umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Organizacja zajęć

Przebieg zajęć

Podczas warsztatów dzieci będą uczyły się poprzez zabawę, przykłady i własną eksplorację z pomocą prowadzących. W połowie zajęć będzie krótka przerwa.

Termin zajęć

Warsztaty składają się z 5 zajęć prowadzonych od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 – 19:00. Planowany jest jeden turnus w dniach od 7 sierpnia do 11 sierpnia.

Zapisy

Zasady zapisów i rezerwacji miejsc

Zapisy trwają do 31 lipca.

Na warsztatach obowiązuje ograniczona liczba miejsc. Miejsce zostaje zarezerwowane w momencie wypełnienia formularza zgłoszeniowego i zostaje zwolnione, jeśli po upływie 10 dni roboczych organizatorzy nie otrzymają zaliczki bądź potwierdzenia przelewu. Jednocześnie organizatorzy nie gwarantują, że grupa warsztatowa się otworzy. W takim przypadku klienci otrzymają zwrot pieniędzy na konto, a warsztaty nie odbędą się.

Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w warsztatach, jeśli najpóźniej dzień przed pierwszymi zajęciami zostanie u organizatora zaksięgowana pełna płatność. Prosimy w razie wątpliwości przesłać potwierdzenie płatności. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmówienia wstępu na warsztaty uczestnikowi, jeśli nie otrzymali zapłaty ani potwierdzenia w terminie.

Cena

  • Cena regularna – 400zł/os. za pełen turnus
  • Cena promocyjna (m.in dla klientów Fundacji Swoją Drogą[1]) – 350zł/os. za pełen turnus

Obowiązuje zaliczka w wysokości 100zł.

Płatność powinna być wykonana przelewem na konto ePicentrum edukacyjnego:
mBank PLN:   07 1140 2004 0000 3402 8293 0999

Rezygnacja z udziału

Możliwa jest rezygnacja z udziału w warsztatach. W przypadku, gdy klient zapłacił już pełną kwotę za warsztaty, zwrócona zostaje na konto klienta kwota obniżona o wysokość zaliczki. W celu rezygnacji z udziału w warsztatach należy wysłać e-mail na adres pi@epicentrum.edu.pl. Z udziału można zrezygnować najpóźniej 31.07. Po minięciu tej daty klient zobowiązuje się zapłacić pełną kwotę należną za warsztaty.

[1] ASP Galileo, ePicentrum edukacyjnego lub poradni Evemed