Zarys

Opis

Głównym celem zajęć jest nauczenie dzieci podstaw programowania za pomocą graficznego języka programowania Scratch, danie podłoża do zabawy nim w domu i stworzenie przestrzeni, w której dzieci mogą zainteresować się informatyką, nauczyć logicznego myślenia oraz zauważyć użycie matematycznych konceptów w praktyce. Podczas 10 spotkań skupimy się na tym, żeby uczestnicy zrozumieli używane pojęcia, a nie tylko odtworzyli pokazane schematy, co zauważyliśmy, że jest częstym problemem przy uczeniu się z internetowych poradników.

Cele

Dzieci nauczą się:

  • Podstawowych konceptów w informatyce (pętle while i for, funkcje, zmienne, liczby losowe),
  • Znaczenia pojęć poznanych na lekcjach matematyki (układ współrzędnych, niewiadome),
  • Analizowania problemów i logicznego myślenia,
  • Konstruktywnej krytyki.

Efekty warsztatów. Dzieci stworzą:

  • Animację
  • Grę typu labirynt, clicker, rytmiczną, platformową lub zaproponowaną przez uczestników

Grupa docelowa

Warsztaty skierowane są do dzieci z klas 4-6, początkujących przygodę z programowaniem, ponieważ wszystkie zagadnienia będziemy omawiać od podstaw. Starsze dzieci z klas 7-8, które nie miały wcześniej styczności ze Scratchem ani innym językiem programowania też nie powinny się nudzić, chociaż poznawane pojęcia będą dla nich prostsze. Młodsze dzieci mogą mieć trudności ze zrozumieniem niektórych konceptów i nie będą mogły skorzystać w pełni z zajęć.

Organizacja zajęć

Przebieg zajęć

Warsztaty dzielą się na dwie części. Podczas pierwszej części, obejmującej 5 spotkań, dzieci nauczą się potrzebnych konceptów. Podczas drugiej części, trwającej kolejne 5 spotkań, dzieci stworzą własne, małe projekty. W tej części regularnie będziemy grupowo rozmawiać na temat postępów i uczestnicy nie tylko nauczą się używać zdobytej w poprzednim tygodniu wiedzy, ale też rozmawiać w konstruktywny sposób na temat swoich prac.

Termin zajęć

Warsztaty składają się z 10 zajęć prowadzonych od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 – 19:00. Planowany jest jeden turnus w dniach od 31 lipca do 11 sierpnia.

Zapisy

Zasady zapisów i rezerwacji miejsc

Na warsztatach obowiązuje ograniczona ilość miejsc. Miejsce zostaje zarezerwowane w momencie wypełnienia formularza zgłoszeniowego i zostaje zwolnione, jeśli po upływie 10 dni roboczych organizatorzy nie otrzymają zaliczki bądź potwierdzenia przelewu. Jednocześnie organizatorzy nie gwarantują, że grupa warsztatowa się otworzy. W takim przypadku klienci otrzymają zwrot pieniędzy na konto, a warsztaty nie odbędą się.

Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w warsztatach, jeśli najpóźniej dzień przed pierwszymi zajęciami zostanie u organizatora zaksięgowana pełna płatność. Prosimy w razie wątpliwości przesłać potwierdzenie płatności. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmówienia wstępu na warsztaty uczestnikowi, jeśli nie otrzymali zapłaty ani potwierdzenia w terminie.

Cena

  • Nowi klienci – 700zł/os. za pełen turnus
  • Klienci Fundacji Swoją Drogą[1] – 600zł/os. za pełen turnus

Obowiązuje zaliczka w wysokości 200zł.

Płatność powinna być wykonana przelewem na konto ePicentrum edukacyjnego:
mBank PLN:   07 1140 2004 0000 3402 8293 0999

Rezygnacja z udziału

Możliwa jest rezygnacja z udziału w warsztatach. W przypadku, gdy klient zapłacił już pełną kwotę za warsztaty, zwrócona zostaje na konto klienta kwota obniżona o wysokość zaliczki (500zł w przypadku ceny regularnej, 400zł w przypadku ceny promocyjnej). W celu rezygnacji z udziału w warsztatach należy wysłać e-mail na adres pi@epicentrum.edu.pl. Z udziału można zrezygnować najpóźniej 17.07. Po minięciu tej daty klient zobowiązuje się zapłacić pełną kwotę należną za warsztaty.

[1] ASP Galileo, ePicentrum edukacyjnego lub poradni Evemed