Myślenie matematyczne

Zapraszamy na warsztaty!

Kogo?

• rodziców (również dzieci z dyskalkulią oraz innymi problemami)
• studentów kierunków pedagogicznych

Warsztaty trwają dwie godziny. Poznacie konkretne gry, zabawy i działania stymulujące myślenie matematyczne, a po szkoleniu zainteresowani uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji indywidualnych.

W tym czasie dowiecie się:

• czym jest myślenie matematyczne, po co nam ono, i jakie są jego etapy,
• gdzie można pogłębić swoją wiedzę na ten temat, jacy badacze i w obrębie jakich dziedzin się tym zajmują,
• co to są intuicje matematyczne i pojęcia matematyczne,
• na czym polega gotowość do nauki matematyki, i jak można ją oszacować,
• czy matematyka jest stresująca i dlaczego nie,
• jak wygląda rozwój dziecięcego liczenia,
• skąd biorą się zakłócenia w rozwoju myślenia matematycznego i jak ich unikać,
• na czym polegają swoiste i nieswoiste problemy w nauce, czy w niej przeszkadzają, i jak sobie z nimi radzić.

 

Zachęcamy do kontaktu z Marleną: biuro@epicentrum.edu.pl 

Facebook