Kurs E8 i matura

Dla ósmoklasistów 

Weekendowy kurs przygotowawczy do egzaminu ósmoklasisty luty-kwiecień 2021

wymiar godzinowy: zajęcia w soboty od 13.02 do 24.04, 10 spotkań po 90 min = 20 godzin lekcyjnych + 10 godzin zadań domowych + konsultacje z prowadzącą przez cały okres trwania kursu oraz tydzień po jego zakończeniu

kurs: online
koszt: 1000 zł; dla trzech pierwszych osób, które zapiszą się na kurs cena promocyjna 850 zł 🙂
grupa zbiera się: od 3 osób
termin kursu: 13.02-24.04.2021
prowadząca: Michalina Skrzypek
kontakt: pi@epicentrum.edu.pl,
518 531 314


Do wzięcia udziału w kursie niezbędna jest znajomość treści lektur obowiązkowych!


Zajęcia prowadzone będą w 3 blokach 25 min/5 min przerwy (tzw. metoda „Pomodoro”). Kurs odbędzie się w formie zdalnej na platformie Zoom.

Plan ramowy kursu:

13.02 – wprowadzenie w strategię wypełniania arkuszy egzaminacyjnych, powtórzenie wiadomości nt. liryki, ćwiczenia egzaminacyjne + zadania domowe – środki stylistyczne w podanych wierszach.

20.02 – przypomnienie treści i problematyki lektur obowiązkowych (Adam Mickiewicz Śmierć Pułkownika, Reduta Ordona, Świtezianka, Jan Kochanowski Tren VI i VIII), ćwiczenia egzaminacyjne + zadanie domowe – ćwiczenia interpretacyjne

27.02 – powtórzenie wiadomości z zakresu epiki, przypomnienie treści i problematyki lektur obowiązkowych (Adam Mickiewicz Pan Tadeusz) zadania egzaminacyjne + zadania domowe – napisanie rozprawki

06.03 – powtórzenie treści i problematyki lektur obowiązkowych (Charles Dickens Opowieść wigilijna, Antoine de Saint Exupery Mały Książę), zadania egzaminacyjne, przypominienie zasad pisania ogłoszenia zaproszenia, dedykacji zasad pisania opowiadania twórczego + zadania domowe – napisanie rozprawki

13.03 – powtórzenie treści i problematyki lektur obowiązkowych (Henryk Sienkiewicz Latarnik, Quo Vadis), zadania egzaminacyjne, przypomnienie zasad pisania opowiadania twórczego + zadanie domowe – napisanie opowiadania twórczego

20.03 – powtórzenie treści i problematyki lektur (Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec), zadania egzaminacyjne, przypomnienie zasad pisania rozprawki + zadania domowe – napisanie rozprawki

27.03 – powtórzenie wiadomości z zakresu fleksji i składni, ćwiczenia gramatyczne + zadanie domowe – ćwiczenia gramatyczne

11.04 – powtórzenie wiadomości z zakresu fleksji i składni, ćwiczenia gramatyczne + zadania domowe – ćwiczenia gramatyczne

18.04 – powtórzenie wiadomości z zakresu słowotwórstwa, poprawności językowej i zróżnicowania języka, ćwiczenia gramatyczne + zadanie domowe – napisanie rozprawki

24.04 – wspólne rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych, wyjaśnienie bieżących + zadanie domowe – napisanie opowiadania twórczego

Treść poszczególnych zajęć może ulec zmianie na podstawie sugestii uczniów.

Zadania domowe uczestnicy przesyłają bezpośrednio do prowadzącej, za zgodą grupy zadania mogą być omówione wspólnie lub podczas kosultacji indywidualnych.

Na koniec każdego miesiąca kursu prowadząca wyśle do rodziców każdego z uczniów podsumowanie pracy i efekty kształcenia, a także ewentualne uwagi, uwzględni mocne i słabe strony ucznia.

Co miesiąc uczniowie będą otrzymywać dostęp do materiałów do samokształcenia oraz wykorzystania na zajęciach.

Dla maturzystów

Facebook

Holler Box