Kurs E8 i matura

Dla ósmoklasistów 

Feryjny kurs przygotowawczy – Egzamin Ósmoklasisty z języka polskiego

wymiar godzinowy: 20h lekcyjnych + 5h lekcyjnych zadań domowych +
konsultacje indywidualne z prowadzącą przez cały okres trwania kursu
i tydzień po jego zakończeniu
kurs: online
koszt: 1000 zł
grupa zbiera się: od 3 osób
zapisy: do 29 grudnia br.
termin kursu: 11-15.01.2021
prowadząca: Michalina Skrzypek
kontakt: pi@epicentrum.edu.pl, 503 537 091


Do wzięcia udziału w kursie niezbędna jest znajomość treści lektur obowiązkowych!
Zajęcia prowadzone będą w blokach 20 min./5 min. przerwy (tzw. metoda „Pomodoro”), po dwóch cyklach, tj. godzinie lekcyjnej przewidziana przerwa 10 min., po drugim cyklu przewidziana przerwa 20 min.

Kurs odbędzie się w formie zdalnej na platformie Discord. Ponadto uczestnicy dostaną zaproszenie do prywatnej grupy na discordzie, umożliwiającej rozmowy zarówno pomiędzy uczestnikami jak i między uczestnikami a prowadzącą. Grupa będzie aktywna także tydzień po zakończeniu kursu, aby umożliwić dostateczne wyjaśnienie niejasnych zagadnień. Uczestnicy otrzymają bogaty zasób materiałów zarówno do samokształcenia jak i wykorzystywania podczas zajęć.

Plan ramowy kursu:

poniedziałek – przypomnienie lektur obowiązkowych, omówienie środków stylistycznych, rodzajów i gatunków literackich, przypomnienie motywów i problematyki, rozwiązywanie zadań testowych dotyczących lektur obowiązkowych
wtorek – gramatyka – powtórzenie zagadnień i terminologii, wyjaśnienie niejasnych zagadnień (do wyboru przez uczestników), rozwiązywanie zadań testowych z zakresu gramatyki
środa – krótsze i dłuższe formy wypowiedzi pisemnych – przypomnienie i omówienie poszczególnych wypowiedzi pisemnych, wspólne tworzenie form wypowiedzi – zadania domowe – samodzielne pisanie dłuższych form wypowiedzi
czwartek – omówienie strategii rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych, wspólne rozwiązywanie arkuszy testowych
piątek – podsumowanie kursu, wspólne rozwiązywanie arkuszy, sprawdzenie umiejętności uczestników – samodzielne rozwiącywanie testów przez uczestników

Zadania domowe uczestnicy przesyłają bezpośrednio do prowadzącej. Za zgodą grupy zadania mogą być omówione na zajęciach lub podczas konsultacji indywidualnych.

Do udziału w kursie niezbędne jest wypełnienie ankiety sprawdzającej poziom uczestników. Link do ankiety zostanie przesłany na adres email uczestników po rejestracji na kursie. W arkuszu będzie możliwość wpisania zagadnień, wymagających dokładniejszego wyjaśnienia na zajęciach. Ankieta zostanie wysłana uczestnikom nie później niż 2 tygodnie przed dniem rozpoczęcia kursu. Maksymalnie 24h przed rozpoczęciem kursu uczestnicy otrzymają dostęp do grupy na Discordzie, a także dostęp do materiałów do samokształcenia i wykorzystywania na zajęciach, które będą możliwe do wydrukowania.

Dla maturzystów

Intensywny feryjny kurs przygotowawczy – Matura podstawowa z języka polskiego

wymiar godzinowy: 20h lekcyjnych + 10h lekcyjnych zadań domowych +
konsultacje indywidualne z prowadzącą przez cały okres trwania kursu
i tydzień po jego zakończeniu
kurs: online
koszt: 1000 zł
grupa zbiera się: od 3 osób
zapisy: do 29 grudnia br.
termin kursu: 11-15.01.2021
prowadząca: Michalina Skrzypek
kontakt: pi@epicentrum.edu.pl, 503 537 091


Do wzięcia udziału w kursie niezbędna jest znajomość treści lektur obowiązkowych!
Zajęcia prowadzone będą w blokach 25 min./5 min. przerwy (tzw. metoda „Pomodoro”), po czterech cyklach, tj. 120 min. przewidziana przerwa 20 min. Dzienny wymiar godzinowy – 4 godziny, tj. 8 cykli „Pomodoro”.

Kurs odbędzie się w formie zdalnej na platformie Discord, ponadto uczestnicy otrzymają dostęp do prywatnego kanału na Discordzie, umożliwiającego zarówno kontakt pomiędzy uczestnikami jak i między uczestnikami a prowadzącą. Kanał będzie aktywny przez cały okres trwania kursu i tydzień po jego zakończeniu, aby umożliwić dostateczne wyjaśnienie niejasnych zagadnień. Uczestnicy otrzymają bogaty zestaw materiałów zarówno do samokształcenia jak i do wykorzystywania na zajęciach.

Plan ramowy kursu:

poniedziałek – strategia rozwiązywania arkuszy maturalnych, budowa dzieła literackiego, analiza i interpretacja dzieła literackiego, wspólna interpretacja wybranych utworów + zadanie domowe: interpretacja wiersza
wtorek – gatunki dziennikarskie, pozaliterackie teksty kultury, interpretacja wybranych tekstów kultury, strategia przygotowania do wypowiedzie ustnej, wspólne ćwiczenia do matury ustnej + zadanie domowe: pisemne przygotowanie do wypowiedzi ustnej
środa – powtórka z gramatyki, zadania maturalne z zakresu gramatyki + zadanie domowe: zadania gramatyczne, rozprawka problemowa
czwartek – powtórzenie wiadomości dot. lektur obowiązkowych, czytanie ze zrozumieniem, wspólne rozwiązywanie zadań maturalnych + zadanie domowe: ćwiczenia czytania ze zrozumieniem
piątek – podsumowanie kursu, wspólne rozwiązywanie arkuszy maturalnych, sprawdzenie wiedzy uczestników – samodzielne rozwiązywanie arkusza maturalnego

Zadania domowe uczestnicy przesyłają bezpośrednio do prowadzącej. Za zgodą grupy zadania mogą być omówione na zajęciach lub podczas konsultacji indywidualnych.

Do udziału w kursie niezbędne jest wypełnienie ankiety sprawdzającej poziom wiedzy uczestników. Link do ankiety zostanie przesłany na adres email uczestników po rejestracji na kursie. W arkuszu będzie możliwość wpisania zagadnień, wymagających dokładniejszego wyjaśnienia na zajęciach. Ankieta zostanie wysłana uczestnikom nie później niż 2 tygodnie przed dniem rozpoczęcia kursu. Maksymalnie 24h przed rozpoczęciem kursu uczestnicy otrzymają dostęp do grupy na Discordzie oraz dostęp do materiałów do samokształcenia i wykorzystywania na zajęciach, które będą możliwe do wydrukowania. Zakres tematyczny może ulec zmianie pod wpływem sugestii uczestników

Facebook